RUTH DE BOCK

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Ruth de Bock heeft een indrukwekkende carrière in de Nederlandse rechtspraak. Haar ervaring als advocaat vormde een solide basis voor haar verdere carrière in de rechterlijke macht. Haar betrokkenheid bij verschillende aspecten van de rechtspraak blijft prominent, aangezien ze sinds 1 juli 2022 opnieuw fungeert als raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep en lid is van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Haar bijdrage (advies aan de Hoge Raad) aan de Deliveroo-casus vormt een leidraad voor de toekomst voor ZZP-criteria.

RUTH DE BOCK SPREEKT BIJ EXECUTIVE EVENT: JOUW BELANGEN RONDOM FLEX IN DE REGELGEVING